Banditter.dk
Indsatte i arresthuse, fængsler og tugthuse
  Søg efter:
Fornavn
Efternavn
Bopæl
Hvornår indsat
  til  
 

Indhold
Søg efter fanger i danske arrester, fængsler og tugthuse i perioden 1752-1932.

Vaneforbrydere og andet godtfolk
Hver 7. indsatte kommer på genbesøg! Mere end 6.000 personer findes i databasen mere end én gang, og 1.300 af disse har været indsat 4 gange eller flere. Jo, også i gamle dage var fængsler og arresthuse fyldt med vaneforbrydere. Af og til bliver søskende eller ægtepar indsat samtidig - eller måske en hel flok, der er dømt ved samme dom. Disse sammenhænge mellem fangerne kan du også finde på vores hjemmeside.

Eksempler fra det virkelige liv
Led efter dem, du mindst venter! Her findes fanger fra alle samfundslag, f.eks.
- dyrlæge Hasse, der lever utugtigt med en voksen steddatter "fordi konen var en dårlig husmoder og drikfældig..."
- Salomon Jørgensen, der stjæler en hammer, sagen går hele vejen til Højesteret
- værkfører Funch-Rosenberg, der i et år skriver en mand mere på arbejdssedlen, end han har ansat. Derved snyder han sin arbejdsgiver for 3.200 kr. Det er der aldrig nogen, der har talt om i Mettes slægt...

NYT LAYOUT OG NYE MULIGHEDER: Fangerne vises nu på en endnu bedre måde, der giver overblik over fangens indsættelser. Derudover foreslår vi link videre til dodsregister.dk eller til fangens skiftesag.